DOKUMENTY (ZOBACZ)

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Mar 17, 2014

WALNE ZGROMADZENIE SGA GDYNIA


Gdynia,17.03.2014r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ GDYNIA.

Zarząd Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia,  z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 24 ust 8 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia, na dzień 31.03.2014 o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Gdyni, przy ul. Władysława IV 54. W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na dzień 31.03.2014r. na godz. 18.00

Jest to czas i miejsce rozmowy na temat funkcjonowania stowarzyszenia – z chęcią wysłuchamy Państwa wniosków, propozycji i opinii.

Zachęcamy Państwa do przybycia!

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Sekretarza i Przewodniczącego obrad.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  8. Propozycje dotyczące dalszej pracy Klubu i form działalności.
  9. Zamknięcie obrad.

Zarząd SGA Gdynia

 

facebook
kalendarz
galeria
video
sponsorzy
linki
OPP - 1%
Statut:
Statut-str1.jpg
Statut-str10.jpg
Statut-str2.jpg
Statut-str3.jpg
Statut-str4.jpg
Statut-str5.jpg
Statut-str6.jpg
Statut-str7.jpg
Statut-str8.jpg
Statut-str9.jpg
statut-str11.jpg