DOKUMENTY (ZOBACZ)

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Jun 17, 2014

KONFERENCJA- OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA RYNKU PRACY


Konferencji pt. „Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju

lokalnego rynku pracy" odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r. w Hotelu

Mercure w Gdańsku przy ul. Jana Heweliusza 22.

 

Konferencja organizowana jest w ramach ogólnopolskiego projektu

systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich

i małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z

Fundacją Aktywizacja.

 

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom/czkom tematyki

aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich dużego

potencjału możliwego do wykorzystania na lokalnym rynku pracy. Podczas

spotkania zostaną zaprezentowane dobre praktyki w zakresie modeli

aktywizacji osób niepełnosprawnych stosowane w państwach skandynawskich,

nowe rozwiązania krajowe ujęte w znowelizowanej „Ustawie o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, z których mogą korzystać zarówno

pracodawcy, jak i osoby niepełnosprawne. Na konferencji zostaną również

przedstawione różne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych z

perspektywy przedstawicieli instytucji publicznych, podmiotów prywatnych

oraz organizacji pozarządowych.

Koordynator kampanii promocyjnej

"Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów  wiejskich i

małomiasteczkowych"

Wydział Realizacji Programów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

tel.: (22) 50 55 230

e-mail: kroguska@pfron.org.pl

facebook
kalendarz
galeria
video
sponsorzy
linki
OPP - 1%
Statut:
Statut-str1.jpg
Statut-str10.jpg
Statut-str2.jpg
Statut-str3.jpg
Statut-str4.jpg
Statut-str5.jpg
Statut-str6.jpg
Statut-str7.jpg
Statut-str8.jpg
Statut-str9.jpg
statut-str11.jpg