DOKUMENTY (ZOBACZ)

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Mar 4, 2015

WALNE


ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z par. 19 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia, Zarząd uchwałą nr 1/2015 z dnia 27.02.2015 r. zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków na dzień 23.03.2015 r. na godzinę 18.00 a w przypadku braku kworum w drugim terminie w tym samym dniu o godzinie 18.30 w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni przy ul. Władysława IV 54 .

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór i zatwierdzenie składu Komisji Skrutacyjnej oraz Wniosków i Uchwał
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
10. Propozycje dotyczące dalszej pracy Klubu i form działalności
11. Wprowadzenie składek za lipiec i sierpień w wysokości 50% składki regularnej.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
12. Uzupełnienie składu Zarządu, dokooptowanie członków stowarzyszenia do listy rezerwowej/ Zarządu SGA Gdynia oraz Komisji Rewizyjnej
13. Zmiana Statutu SGA Gdynia. 
14. Wolne wnioski
15. Podsumowanie i zakończenie walnego zebrania.

Serdecznie Zapraszamy 
Zarząd SGA Gdynia

facebook
kalendarz
galeria
video
sponsorzy
linki
OPP - 1%
Statut:
Statut-str1.jpg
Statut-str10.jpg
Statut-str2.jpg
Statut-str3.jpg
Statut-str4.jpg
Statut-str5.jpg
Statut-str6.jpg
Statut-str7.jpg
Statut-str8.jpg
Statut-str9.jpg
statut-str11.jpg