DOKUMENTY (ZOBACZ)

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Feb 6, 2013

Darowizna 10% na STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ GDYNIA


Darowizna 10% na

STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ GDYNIA

 

Osoby prawne – spółki z o.o., spółki akcyjne mają prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizny przekazanej SGA GDYNIA, nie przekraczającej 10% dochodu w roku podatkowym. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu).

Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie:
celu - "darowizna na upowszechnianie sportu – SGA GDYNIA”.

Dane potrzebne do dokonania przelewu:

 

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia

Ul. Władysława IV 54

81- 384 Gdynia

Bank: Fortis Bank Polska SA – oddział Gdynia

Nr konta: 68 1600 1462 0008 5555 4679 5001

Ważne dla odliczających darowizny:

Od dochodu można odliczy darowizny od osób prawnych do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.). Zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być  udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1 i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Osoba prawna w zeznaniu podatkowym ma obowiązek wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego:

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia, KRS: 0000129145

Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia naszego programu ,,Sponsor Sportu”, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym zmniejszenie płaconego podatku dochodowego.

Przykład:
Stawka podatkowa w 2011 roku podatek 19%
dochód: 100 000 zł
max. darowizna do odliczenia: 100 000 zł x 10% = 10 000 zł
dochód po odliczeniu darowizny: 90 000 zł
ZYSK” - czyli o ile mniej zapłacimy podatku: 10 000 zł x 19% = 1900 zł.

facebook
kalendarz
galeria
video
sponsorzy
linki
OPP - 1%
Statut:
Statut-str1.jpg
Statut-str10.jpg
Statut-str2.jpg
Statut-str3.jpg
Statut-str4.jpg
Statut-str5.jpg
Statut-str6.jpg
Statut-str7.jpg
Statut-str8.jpg
Statut-str9.jpg
statut-str11.jpg