DOKUMENTY (ZOBACZ)

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Feb 6, 2013

Darowizna 6% na STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ GDYNIA


Wpłacając darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania aż do 6% swojego dochodu.

Osoby fizyczne dokonując wpłat darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia przy pomocy przelewu bankowego, mogą od swojego dochodu (przed obliczeniem podatku) odliczyć aż do 6% tegoż dochodu.

Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie:
celu - "darowizna na upowszechnianie sportu – SGA GDYNIA”.

Dane potrzebne do dokonania przelewu:

 

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia

Ul. Władysława IV 54

81- 384 Gdynia

Bank: Fortis Bank Polska SA – oddział Gdynia

Nr konta: 68 1600 1462 0008 5555 4679 5001

Przykłady:
1) Jeżeli darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 35 tys. zł i przelewem (to ważne) wpłacił na rzecz SGA GDYNIA kwotę np. 5000 zł, to od swego dochodu odliczyć będzie mógł tylko 2100 zł (czyli 6% z kwoty 35000 zł); przy stawce podatku dochodowego 18% zaoszczędzi więc 378 zł.
2) Gdy darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 12000 zł  i przelewem wpłacił darowiznę w kwocie 300 zł , to ponieważ kwota darowizny jest niższa niż kwota 6% dochodu (720 zł), więc będzie mógł w całości odliczyć od dochodu kwotę 300 zł co pozwoli mu zaoszczędzić 54 zł.
3) Jeżeli darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 60 tys. zł i przelewem wpłacił darowiznę w kwocie 3600 zł, to ponieważ kwota darowizny jest dokładnie równa 6% wysokości dochodu (0,06 * 60000 zł = 3600 zł), więc będzie mógł w całości odliczyć od dochodu całą darowiznę 3600 zł co pozwoli mu zaoszczędzić 648 zł.
4) Jeżeli darczyńca osiągnął dochód powyżej drugiego progu podatkowego np. 100 tys. zł, to przekazując przelewem darowiznę w kwocie 6000 zł będzie można odliczyć ją w całości od dochodu, gdyż stanowi dokładnie 6% dochodu, jednak osiągnięta oszczędność będzie większa, gdyż przy tak dużych dochodach stosuje się stawkę podatkową 32%, oszczędność ta wyniesie więc aż 1920 zł.
od swego dochodu pełne 3000 zł (gdyż 6% od kwoty 58320 zł wynosi 3499,20 zł). W sumie więc przekazując darowiznę 11 tys. zł zaoszczędzi na podatku: 2060 zł (1520 zł + 540 zł).

Oczywiście darowizny można wpłacać zarówno wyższe (powyżej limitu odliczenia) jak i niższe. W przypadku wyższych darowizn, odliczyć będzie można max. 6% dochodu osobistego (lub 10% dochodu osoby prawnej), a w przypadku niższych darowizn, całą realnie wpłaconą przelewem kwotę.
Darowizn można dokonać dla kilku organizacji pożytku publicznego, a odliczyć od dochodu łącznie (sumarycznie do kwoty limitu [6% lub 10% dochodu]).

Ważne jest to by wpłaty darowizny dokonać przelewem, a w tytule przelewu wskazać, że jest to darowizna na cele „upowszechnianie sportu”facebook
kalendarz
galeria
video
sponsorzy
linki
OPP - 1%
Statut:
Statut-str1.jpg
Statut-str10.jpg
Statut-str2.jpg
Statut-str3.jpg
Statut-str4.jpg
Statut-str5.jpg
Statut-str6.jpg
Statut-str7.jpg
Statut-str8.jpg
Statut-str9.jpg
statut-str11.jpg