DOKUMENTY (ZOBACZ)

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Jun 12, 2017

WALNE ZGROMADZENIE !!!


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ GDYNIA.

Zarząd Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia,  z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 24 ust 3 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia, na dzień 29.06.2017 o godz. 17.30 w siedzibie Stowarzyszenia w Gdyni, przy ul. Władysława IV 54. W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na dzień 29.06.2017r. na godz. 18.00

Jest to czas i miejsce rozmowy na temat funkcjonowania stowarzyszenia – z chęcią wysłuchamy Państwa wniosków, propozycji i opinii.

Zachęcamy Państwa do przybycia!

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad oraz podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Protokolanta Walnego Zgromadzenia
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie stosownych uchwał.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd SGA Gdynia

facebook
kalendarz
galeria
video
sponsorzy
linki
OPP - 1%
Statut:
Statut-str1.jpg
Statut-str10.jpg
Statut-str2.jpg
Statut-str3.jpg
Statut-str4.jpg
Statut-str5.jpg
Statut-str6.jpg
Statut-str7.jpg
Statut-str8.jpg
Statut-str9.jpg
statut-str11.jpg