DOKUMENTY (ZOBACZ)

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Nov 29, 2012

ZAWIADOMIENIE


Gdynia, dnia 29.11.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE
Szanowni Państwo,

Zgodnie z par. 16 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia, Zarząd uchwałą z dnia 29.11.2012 r. zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków na dzień 13.12.2012 r. na godzinę 17.30, a w przypadku braku kworum w drugim terminie w tym samym dniu o godzinie 18.00 w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni przy ul. Władysława IV 54 .

Porządek obrad:
1.    Otwarcie Zgromadzenia
2.    Wybór Przewodniczącego
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4.    Przyjęcie porządku obrad
5.    Wybór i zatwierdzenie składu Komisji Skrutacyjnej oraz Wniosków i Uchwał
6.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu
7.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
10.    Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
11.    Dyskusja i wnioski
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu na następną kadencję
13.    Przedstawienie kandydatów do Zarządu Klubu i wybory Zarządu Klubu
14.    Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej i wybory Komisji Rewizyjnej
15.    Propozycje dotyczące dalszej pracy Klubu i form działalności
16.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
facebook
kalendarz
galeria
video
sponsorzy
linki
OPP - 1%
Statut:
Statut-str1.jpg
Statut-str10.jpg
Statut-str2.jpg
Statut-str3.jpg
Statut-str4.jpg
Statut-str5.jpg
Statut-str6.jpg
Statut-str7.jpg
Statut-str8.jpg
Statut-str9.jpg
statut-str11.jpg