Czym są separatory tłuszczu?

Praktycznie z każdego gospodarstwa domowego odprowadzane są regularnie spore ilości rozmaitych ścieków. Myli się jednak ten, kto uważa, że nieczystości nie podlegają rygorystycznym zasadom, ustanowionymi przez prawo. Jak się bowiem okazuje, ścieki, trafiające do kanalizacji, powinny być wolne od tłuszczy lekkich oraz olejów, mogących doprowadzić do zapchania się rur. To właśnie z tego powodu, coraz […]

(0)